Fjellvåk bevaringstatus

For fjellvåk i den norsk rødlista i 2010 er den norske bestanden angitt i kategorien LC - livskraftig.

Kriteriedokumentasjonen angir: "Bestandsstørrelse vurdert til intervallet 5 000-10 000 reproduserende individ (Birdlife International 2004). Arten har sykliske bestandsvariasjoner og vi har dårlig kunnskap om bestandsutvikling i Norge. Mye tyder på at det var en bestandsnedgang fra midten av 1980 tallet, men som for Sverige (Ottvall et al. 2008) har det trolig vært en stabilisering av bestanden på 2000-tallet. Trekktellinger fra Falsterbo indikerer særlig høy bestand på 1980-tallet, men gjennomsnitt for perioden 1972-1984 var litt under 700 observerte individ og gjennomsnitt for perioden 1985-2009 var ca 750 observerte individ og (Falsterbo fågelstasjon 2010, www.skof.se/fbo). Basert på dette settes arten til LC."

  • Antatt andel av europeisk bestand: 50%
  • Antatt andel av global bestand: 25 - 50%
  • Nåværende bestand som antatt % av maksimumsbestand etter 1900: 50 - 90%
  • Oppføringer på internasjonale konvensjonslister: Bonn II og CITES II