Fargeringmerking av lappspove

I den grunne og mudderflaterike Porsangerfjorden i Finnmark raster det store flokker med lappspove i mai. Siden 2009 har NOF fanget og fargemerket en rekke fugler her for å kartlegge trekket.

Ser du en lappspove med hvit fargering med fire svart bokstaver og tall (begynner på JJ) så rapporter denne på Ringmerking.no!