IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn

RapporterePå denne siden kan du finne oversikter over IBA-status for samtlige norske hekkearter, samt noen tillegg. I menyen under kan du velge en art du ønsker å undersøke nærmere.

Oversikt:

Trane Grus grusSPEC-kriterie: SPEC2 (Tilbakegang i Europa, hovedutbredelse i Europa)

Bestandsstørrelse
Europeisk hekkebestand: 74000 (Birdlife 2004)
Europeisk vinterbestand: 98000 (Birdlife 2004)
Norges hekkebestand: 1000 (Birdlife 2004)

Treff i Litteraturbasen
96 treff: Anonym 1979. Fuglefaunaen i Rana. Ranas Dyreliv 1(1): 8-9.  Anonym 1999. Den nye oppsynsmannen i Glomågadeltaet: Asmund Ravnå. Ranas Dyreliv 21: 62-63.  Asplan Viak 1997. Reguleringsplan for Risøya grustak i Ringebu kommune. Asplan Viak as, Lillehammer. 10 s. + vedlegg.  Axelsen, T. 1991. Siste nytt. Vår Fuglefauna 14: 117-122.  Bangjord, G. 2001. Rastende traner i Norge høsten 2000. Vår Fuglefauna 24: 74-76.  Bangjord, G. 2002. Rastende traner i Norge høsten 2001. Vår Fuglefauna 25: 88-89.  Barth, E. K. 1993. Gammelt fra Dovrefjell. Villreinen 1993: 80-83.  Barth, E. K. 1952. Blant villrein og traner. Den Norske Turistforenings rbok 1952: 71-80.  Barth, E. K. 1982. Femti år som naturfotograf og fugleforsker. Fuglefotografering 1930 - ca. 1955. S. 122-133 i: Suul, J. (red.) Norsk Ornitologisk Historie. Norsk Ornitologisk Forening 1957-1982. Trondheim. 168 s.  Bekkum, S. 2004. Fugleobservasjoner i området på og ved Svartbekkmyrene i Skåbu, Nord-Fron kommune. Rapport, 26 s.  Bernhoft-Osa, A. 1966. Fuglenotiser fra Revtangen høsten 1964. Sterna 7: 107-109.  "Beyer, M. 1984. Hegrer danset ""tranedans"" på vannet. Rallus 14: 21-22."  Biong, K. 1969. Fiskeørn og trane ved Øyeren. Sterna 8: 338.  Folkestad, A. O. 1991. Traner og rikser. S. 65-82 i: Hogstad, O. (red.). Norges dyr. Fuglene 2. Cappelen, Oslo. 268 s.  Broch, H. 1963. Vipe 975 m o.h. Fauna 16: 142.  Brun, E. 1969. Jomfrutrane ved Harstad. Ottar nr. 59: 12-15.  Bye, F. N. 1998. Golfbane Kvitfjell - Miljøutredning. Arbeidsrapport. Asplan Viak, rapport. 10 s.  Bye, F. N. & Sandvik, J. 1995. Tranebestandens utvikling og status i Norge. Norsk Ornitologisk Forening Rapport nr. 1-1995: 1-29.  Bye, F. N. & Sandvik, J. 1996. Tranebestanden er i framgang, men det er færre par enn tidligere antatt i Norge. Vår Fuglefauna 19: 10-11.  Dale, S. 1994. Nordre Øyeren 17. april. Toppdykker'n 17: 64.  Elsrud, E. 1950. Krisetid i kongeørnas spiskammer. Norges Jeger- og Fiskerforbunds Tidsskr. 79: 266.  Evensen, K. 1996. Trane, fjellrev og lemen. S. 78-81 i: Evensen, K. (red.) Valdres, mystisk og mangfoldig. Boksenteret/Valdres Forlag, Fagernes.  Fjeldstad, D. L. 1998. Fugleregistreringer på Skarvvollene i Ringebu i 1998. Foreløpig rapport. Norsk Ornitologisk Forening, avd Oppland. Rapport, 15 s.  Folden, H. E. 1994. Trane på glattisen. Rallus 24: 20.  Folkestad, A. O. 1991. Traner og rikser. S. 65-82 i: Hogstad, O. (red.). Norges Dyr, Fuglene 2. Cappelen, Oslo.  Foss, T. & Myhre, L. 1972. Traneobservasjon. Rallus 2(3): 27.  Gjershaug, J. O. & Holen, A. I. 1969. Noen ornitologiske observasjoner fra Sunndal og omegn. Fauna 22: 288.  Grindvik, K. A. 1984. Trane. Rallus 14: 62.  Haga, A. 1980. Forvaltning av smålom og trane i Sørøst-Norge. Fauna 33: 129-136.  Haugen, O. 1972. (om trane på Vartdal-stranda). Rallus 2(3): 4.  Hildonen, R. 1978. Liten sommerrapport fra Grensefoss i Øvre Pasvik 1978. Lappmeisen 4: 29.  Holgersen, H. 1948. Vadefuglene. S. 252-281 i: Føyn, B. & Huus, J. (red.) Norges dyreliv Bind II: Fugler. Cappelen, Oslo. 564 s.  Holgersen, H. 1953. Trane, Grus grus (LinnŽ). S. 159-162 i: Holmstršm, C. T., Henrici, P., Rosenberg, E. & Sšderberg, R. (red.) Fuglene i Norden. Lappedykkere-hønsefugler. Norsk utgave ved Fridthjof Økland. Achehoug & Co., Oslo. 288 s.  Holgersen, H. 1958. Trane på Jæren. Sterna 3: 94.  Huitfeldt, C. 1983. Dyreliv i Fillefjell-Finse-området. Den Norske Turistforenings årbok 115: 69-84.  Høitomt, G. 1983. Heggefjorden. Ornitologisk rapport bygd på feltobservasjoner våren/sommeren 1983. Rapport. 13 s.  Høitomt, G. 1986. Traneundersøkelser i Oppland fylke våren/sommeren 1985. Rapport. 59 s.  Høitomt, G. 1987. Traneundersøkelsen i Oppland fylke, våren/sommeren 1986. Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen. Rapport 5-1987: 1-29.  Høitomt, G. 1989. Trekktellinger av trane i Oppland våren 1989. Fugler i Oppland 1989-9: 1-22.  Høitomt, G. 1994. Trane drept mot ledning. Hujon 20: 65-66.  Høitomt, G. 1990. Rapportsammendrag. Trekktellinger av trane i Oppland våren 1989. Hujon 16: 38-40.  Høitomt, G. 1986. Kort sammendrag fra rapporten: Traneundersøkelser i Oppland fylke våren/sommeren 1985. Hujon 12: 134-135.  Johansen, T. 1979. Enkelte observasjoner fra Valan og Honningsvåg. Lappmeisen 5: 33.  Kalland, V. 1995. Er trana på veg inn som hekkefugl i heile fylket vårt? Rallus 25: 134.  Krogh, K. 1949. Litt om fuglelivet i Lierne, Nord-Trøndelag. Fauna 2: 26-29.  Langhelle, G. 1967. Observasjoner fra Hardangervidda somrene 1965-66. Sterna 7: 357-359.  Larsen, B. H. 2002. Overnattingsplasser for høstrastende traner i Kolbu, Østre Toten. LNU Rapport nr. 4-2002: 1-10.  Larsen, B. H. & Løken, F. 1999. Beiteskader forårsaket av trane - er det et forvaltningsproblem? Hujon 25: 366-370.  Lid, G. 1967. Rødstrupesanger, ny art for Norge, og noen andre eksempler på forlenget vårtrekk. Sterna 7: 387-396.  Lid, G. 1967. Jomfrutrane, en ny art for Norge. Fauna 20: 24-28.  Løken, F. 1999. Litt om eventuelle tiltak for å begrense skader forårsaket av traner. Upubl. notat. 4 s. + kartvedlegg.  Meyer, K. A. 1983. Fuglefaunaen i Rana. Tillegg 1982. Ranas Dyreliv 5: 53-54.  Meyer, K. A. 1986. Fuglefaunaen i Rana. Tillegg 1985. Ranas Dyreliv 8: 70-71.  Meyer, K. A. 1987. Fuglefaunaen i Rana. Tillegg 1986. Ranas Dyreliv 9: 49-50.  Meyer, K. A. 1990. Fuglefaunaen i Rana m/omegn. Tillegg 1989. Ranas Dyreliv 12: 45-47.  Meyer, K. A. 1991. Fugler og pattedyr i Rana og omegn 1990. Ranas Dyreliv 13: 15-16.  Meyer, K. A. 1992. Fugler og pattedyr i Rana og omegn 1991. Ranas Dyreliv 14: 9-10.  Meyer, K. A. 1993. Fugler og pattedyr i Rana og omegn 1992. Ranas Dyreliv 15: 39-40.  Meyer, K. A. 1999. Sjeldne og uvanlige observasjoner 1999. Ranas Dyreliv 21: 40-41.  Moe, H. 1990. Trane. Hujon 16: 19.  Moe, H. 1995. Vår. Hujon 21: 59.  Moe, H. 1990. Vårhilsen fra Gausdal. Hujon 16: 89.  Myklebust, M. 1996. Truete fuglearter i Norge. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 5-1996. 78 s.  Noddeland, J. 1993. Ornitologisk rapport fra Øvre Pasvik. Lappmeisen 18: 17-27.  Nystuen, H. H. 1985. Traneungen. Hujon 11: 16-17.  Opheim, J. 1985. Tranetrekket ved Frya trues. Hujon 11: 161-164.  Opheim, J. 2000. Landsomfattende telling av trane 16. og 17. september - resultater fra Oppland. Hujon 26: 190-191.  Opheim, J. 2001. Landsomfattende tranetelling 15. og 16.09.01. Resultatene fra Oppland. Hujon 27: 255-256.  Opheim, J. 1998. Aktuelle uttalelser. Verneplan for Dovrefjell - høring og offentlig ettersyn. Hujon 24: 296-299.  Opheim, J. 2002. Tranetellingen i Oppland 21.-22.09.2002. Hujon 28: 280-281.  Opheim, J. 1985. Frya. Flyplass eller rasteplass for traner. Natur og Miljø nr. 3 1985.  Opheim, J. 2003. Aktuelle uttalelser. Høring - endring av reguleringsbestemmelsene for bruk av Aboraksjøen skyutebane. Hujon 29: 82.  Parling, N. & by, L. 1963. Myskoxar och fågelmyr i DovrefjŠll. Folket i Bild Forlag, Stockholm.  Rindal, T. 1986. Flere lokalnavn. Hujon 12: 15.  Sande, J. G. 1996. Trivelig tranebesøk. Ranas Dyreliv 18: 54-55.  Sandvik, J. 1998. Fargemerking av traner gir resultater. Ringmerkaren 10: 129-130.  Sandvik, J. 1990. Traneprosjektet. Ringmerkaren 2: 156.  Sandvik, J. 1998. Fargemerking av traner gir resultater. Ringmerkaren 10: 129-130.  Sandvik, J. 2000. Fargemerking av traner. Vår Fuglefauna 23: 86-87.  Schandy, T. & Dale, S. 1999. Fugler i Norge. Faktaserien. Faktum Orfeus Forlagene AS. Oslo. 148 s.  Semb, T. 2001. Trane. Hujon 27: 257-258.  Sigstad, E. 1980. Våren og fjellet. Hujon 6: 57-61.  Solberg, I., Solberg, H. & Grønstein, G. 1970. Fugl på østre del av Hardangervidda. Sterna 8: 189.  Sole, K. 1992. Fugler uten grenser? Sothøna 3 (5): 11.  Stensland, P. 1998. World Birdwatch. NOF avd. Oslo og Akershus markerte de internasjonale fugledagene 3. - 4. oktober. Toppdykker'n 21: 129.  Stueflotten, S. 1969. Smånotiser (trane i Rauma). Sterna 8: 343.  Sunding, C. 2003. Turrapporter. Aurskog-Høland 21. sept. 02. Toppdykker'n 26: 39.  Thingstad, P. G. 1988. Energiforsyningen som skadefaktor for fuglelivet. Trøndersk Natur 15: 113-114.  Tronrud, R. 1999. Rusletur langs Dokkadeltaet. Hujon 25: 118.  Tunheim, H. 1988. Vårnatt i Øvre Alta. Lappmeisen 13: 32.  Valeur, P. 1971. Trane. S. 171 i: Lund, H. M.-K. & Lid, G. (red.) Norges fugleliv. Det Beste A/S. Oslo. 463 s.  "Vifladt, G. 2002. ""Skralla"" og andre fugler. Hujon 28: 276."  Værnesbranden, P. I., Rudolfsen, G., Stokke, B. G., Husby, M. & Størkersen, Ø. R. 2001. Fugler i Norge 1998. Rapport fra Norsk faunakomit for fugl (NFKF). Vår Fuglefauna Supplement 4: 56-79.  Økland, F. 1942. Fjellrypas hjem. Høyfjellets fugler og pattedyr. H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo. 168 s.  Østbye, T. 1988. Oppsynsrapport for Fokstumyra naturreservat, Dovre statsalmenning og Joramos bygdealmenning 1987. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapp. nr. 5/88: 1-14.  Østbye, T. 1989. Oppsynsrapport for Fokstumyra naturreservat, Dovre statsalmenning og Joramos bygdealmenning 1988. Fylkesmannen i Oppland, mva. Rapp. nr. 4/89: 1-4.  
Definerte områder i birdlifedata.no
Engasjyen, NA. .
1 treff.

Rapportér nytt område for Trane som oppfyller IBA-kriteriene under og som ikke er listet ovenfor her

Kriterier for IBA
SPEC2 De fem viktigste områdene for arten skal defineres som IBA
Ansamlinger over 740 individer kvalifiserer til et IBA.
Vinteransamlinger over 980 individer kvalifiserer også til et IBA.
For ytterligere info se kriteriesett på Birdlife International sine nettsider

Kart over områder med Trane Location

Dev: Peter Sjolte Ranke. Toppbilder: Espen Lie Dahl