IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn


Vis alle:

Location
Velg IBA:

IBA-område definert i 2000 (BirdLife 2000).

IBA definert på bakgrunn av:
. . . . lundefuglen hekkepar. . . . . . . . . Storfugl . kråke . . . . . . . Gråstrupedykker .

Tegn inn nytt artspolygon i tilknytning til området her

Dev: Peter Sjolte Ranke. Toppbilder: Espen Lie Dahl