IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn


Vis alle:

Location
Velg IBA:

Anda

IBA-område definert i 2000 (BirdLife 2000).

IBA definert på bakgrunn av:
storfugl . Sjøfugl hekkepar. 1997-estimat.
Lunde 20000 - 25000 hekkepar. 1997-estimat.


Tegn inn nytt artspolygon i tilknytning til området her

Dev: Peter Sjolte Ranke. Toppbilder: Espen Lie Dahl