IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn


Vis alle:

Location
Velg IBA:

Hardangervidda

IBA-område definert i 2000 (BirdLife 2000).

IBA definert på bakgrunn av:
. . Jaktfalk 20 hekkepar. 1999-estimat.
Heilo 5000 hekkepar. 1999-estimat.
Boltit 2500 hekkepar. 1999-estimat.
Dobbeltbekkasin 70 - 100 hekkepar. 1989-estimat.


Tegn inn nytt artspolygon i tilknytning til området her

Dev: Peter Sjolte Ranke. Toppbilder: Espen Lie Dahl