IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn


Vis alle:

Location
Velg IBA:

Indre Porsangerfjord

IBA-område definert i 2000 (BirdLife 2000).

IBA definert på bakgrunn av:
steppehøne . Vannfugl individer. 1989-estimat.
Polarsnipe 25000 - 60000 individer. 1989-estimat.
Brushane 200 hekkepar. 1998-estimat.
Lappspove 1000 - 4000 individer. 1998-estimat.
Småspove 300 hekkepar. 1998-estimat.
Ærfugl 2500 - 5000 hekkepar. 1998-estimat.
Laksand 3000 - 4000 individer. 1998-estimat.
Dverggås 50 - 70 individer. 1996-estimat.


Tegn inn nytt artspolygon i tilknytning til området her

Dev: Peter Sjolte Ranke. Toppbilder: Espen Lie Dahl