IBA kartlegging i Norge
                  Viktige fugleområder i Norge

Info Arter IBAer Artsoversikt Logg inn

Velkommen til IBA-databasen!
Denne er databasen er laget for å få bedre oversikt over våre viktigste fugleområder.
Under 'Arter' kan du bla deg gjennom de norske hekkefuglene og se om de er omfattet av de norske IBAene. Under 'IBAer' kan du bla direkte i de norske IBAene og se hvilke triggerpopulasjoner som har dannet hvert enkelt IBA.

Viktig- Denne applikasjonen er ikke ferdig utviklet enda, men vil likevel gi et innblikk i hvilke kriterier som utlløser en IBA. Basen inneholder også oppdatert informasjon om de norske IBAene t.o.m. 2013!
Detaljer siste innlagte: NB kun tester her nå